A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo: QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thành phố Việt Trì năm 2017

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thành phố Việt Trì năm 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

         Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

            Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;

 Căn cứ Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2018; Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Việt Trì;

  Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2017 vào biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Việt Trì.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp Thành phố theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thành phố Việt Trì năm 2017; Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo Thành phố căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

Tải file đính kèm: tại đây

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 26